Johanna Pechmann
jp@ridterapi-novalis.se
Mobil: 073-924 78 93
Hem: 08-551 706 51

Ridterapi Novalis

Hippoterapi, sjukgymnastik på hästryggen

Hippoterapi är neurofysiologisk sjukgymnastik där patienten sitter till häst. I gångarten skritt överför hästen flerdimensionella rörelseimpulser till ryttarens bäcken. Sjukgymnasten får härigenom möjlighet att utföra neuromotorisk rörelsebehandling som ger terapeutiska effekter på flera olika plan. Hippoterapi riktar sig till personer med fysiska utmaningar t.ex. spasticitet, ms, skolios, förlamning, muskulär athrophi m.m.

Ridterapi

Här anges några exempel på terapeutiska effekter av hippoterapi:


Det är patientens individuella behov som avgör upplägget av terapilektionerna, därför kan terapiformen variera. Störst effekt uppnås naturligtvis med regelbunden ridterapi över en längre tid, till exempel 1 gång/vecka under en termin.

Läkepedagogisk ridning

Läkepedagogisk/socialterapeutisk ridning betonar samvaron mellan patient, häst och terapeut. Relationerna är en viktig del i den utvecklande processen. Läkepedagogisk ridning passar för personer med neuropsykiatrisk eller social problematik t.ex. olika former av autism, DAMP, ADHD, utvecklingsstörningar samt depression, ångest, missbruk och beteendeproblematik. För varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan med konkreta målsättningar.

Ridterapi Målsättningar kan t.ex. vara att:Läkepedagogiken har sina rötter i den antroposofiska rörelsen.


Sidan uppdaterad 2019-01-05.